MENY

Nasjonale prøver i lesing

De nasjonale prøvene i lesing gjennomføres på 5., 8. og 9. trinn og inneholder oppgaver om å finne informasjon i tekster, tolke og forstå tekster og reflektere over ig vurdere teksters form og innhold.

Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du finne mer informasjon om prøvene, og du kan blant annet finne:

  • Eksempeloppgaver i lesing
  • Veileding og retningslijer
  • Lærerveiledninger
  • Viktige meldinger
  • Vurderingsveiledninger
  • Poenggrenser og mestringsnivå i lesing