MENY

Aktuelle artikler om nasjonale prøver

Her finner du en oversikt over artikler som ser nærmere på nasjonale prøver.

  • Skaftun, A.; Solheim, O.J.; Roe, A. & Narvhus, E. (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing [Framework for national tests in reading], Norsk Pedagogisk Tidsskrift 5, 360-371.
  • Roe, Astrid (2013). Norske gutters resultater på nasjonale og internasjonale leseprøver, I: Kåre Kverndokken (red.),  Gutter og lesing.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1432-7.  Kapittel 1.  s 13 – 33
  • Frønes, Tove Stjern; Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Nasjonale prøver i lesing - utvikling, resultater og bruk, I: Therese Nerheim Hopfenbeck; Marit Kjærnsli & Rolf Vegar Olsen (red.),  Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02004-4.  Kapittel 10.  s 135 – 153
  • Roe, Astrid (2012). Ungdom og lesing - hva forteller nasjonale og internasjonale leseprøver?, I: Agnes Margrethe Bjorvand & Elise Seip Tønnessen (red.),  Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215020488.  Kapittel i del II.  s 103 – 131
  • Roe, Astrid & Vagle, Wenche (2012). Kjønnsforskjeller i lesing - et dybdedykk i resultatene fra nasjonale prøver på åttende trinn fra 2007 til 2011. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 425- 440
  • Roe, Astrid (2010). Nasjonale leseprøver – hva de måler og hvordan resultatene kan brukes.. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 41- 47
  • Roe, Astrid & Lie, Svein (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv, I: Stephen Dobson; Kari Smith & Astrid Birgitte Eggen (red.),  Vurdering, prinsipper og praksis Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39173-4.  Kapittel 8.  s 145 – 165
  • Solheim, O. J. & Lundetræ, K. (2013).  Prøveutformingens betydning for rapporterte kjønnsforskjeller – en sammenligning  av kjønnsforskjeller I PIRLS og nasjonale prøver i lesing på 5. trinn. I E. Gabrielsen, E. & R. G. Solheim: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et 10-årsperspektiv, p. 63-77, Akademika Forlag.
  •