MENY

Læringsstøttende prøve i leseforståelse

Leseforståelsesprøven for 6. trinn gir læreren informasjon om elevenes lesing. Den forteller hva elevene mestrer og hva de må jobbe mer med, og gir praktiske eksempler på hvordan du kan jobbe med tekster i klasserommet.

Leseforståelsesprøven Læringsstøttende prøver retter oppmerksomhet mot leseprosessen, og på å gjøre elevene bevisste på hvordan de skaper mening i møte med tekster. (Ill.foto: Getty)

- Det kan være krevende for en lærer å forutse hva ulike elever synes er utfordrende når de leser tekster. Det er ikke sikkert eleven er bevisste på det selv heller. Leseforståelsesprøven er et godt verktøy til å kartlegge elevenes leseforståelse av et gitt sett tekster, sier Hanne Egenæs Staurseth ved Lesesenteret.

Du finner den læringstøttende prøven for leseforståelse i Prøvebanken.

Det er viktig å sette seg inn i veiledningen som følger med prøven, før den gjennomføres. Veiledningen gir klasseromsnære forslag til hvordan læreren kan jobbe med tekstene i samtale med elevene.

- Gjennom dette arbeidet blir elevene bevisste på hvordan de kom fram til svarene de fant, og hva som kan være gunstige strategier for å svare på den spesifikke oppgaven til en tekst. Slik kan elevene bli mer bevisste på hva de gjør i møte med tekst, sier Staurseth.

Gir et helhetlig bilde av leseforståelse

Leseforståelsesprøven er en læringsstøttende prøve som gir et helhetlig bilde av elevenes leseforståelse, med utgangspunkt i lesing som grunnleggende ferdighet. Tekstene i prøven handler alle om dyr, men er skrevet i ulike sjangere, og er knyttet opp mot flere fag. Prøven gir informasjon om hva elevene mestrer og hva de må jobbe mer med for å forstå tekstene de møter i undervisningen.

Den læringsstøttende prøven i leseforståelse tar for seg tre aspekter ved leseforståelse. Elevene må vise i hvor stor grad de kan finne informasjon i teksten, tolke og forstå teksten, og reflektere over og vurdere tekstens form og innhold.

Prøven er normert på sjette trinn, men kan benyttes på hele mellomtrinnet.
Les mer om læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet.

Saken fortsetter under bildet.


Den læringsstøttende prøven i leseforståelse tar for seg tre aspekter ved leseforståelse.

Viktig veiledning

Veiledningen som følger med prøven er en viktig del av arbeidet med leseforståelse. Med utgangspunkt i tekstene i prøven har den mange praksiseksempler. Det er anbefalt at læreren blir kjent med veiledningen før prøven gjennomføres, og bruker den for å jobbe med elevenes leseforståelse på tvers av fag.

- Veiledningen setter søkelys på hvordan man kan jobbe i undervisningen. Hva slags tekst er dette? Hva er denne tekstens utfordringer? Hvordan kan vi jobbe med teksten, slik at elevene får en presis og god forståelse av den? Det handler om å rette oppmerksomhet mot prosessen, og å gjøre elevene bevisste på hvordan de skaper mening i møte med tekster, forklarer Staurseth.

Krever ikke retting

I form minner denne prøven mye om de nasjonale prøvene i lesing. Men resultatene fra de læringsstøttende prøvene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet. Leseforståelsesprøven skal brukes som grunnlag for tilpasset opplæring, og for å gi tilbakemeldinger til elevene underveis i skoleåret..

Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre prøven. Den er elektronisk, og har to oppgaveformer: flervalgsoppgaver og rett-galt-oppgaver. Prøven gir en rapport om resultatene til hver elev, slik at lærere ikke trenger å bruke tid på å rette i etterkant. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet.

Leseforståelsesprøven den første av foreløpig to læringsstøttende prøver i lesing. Etter hvert vil det komme flere læringsstøttende prøver i lesing til sjette trinn/mellomtrinnet. Hver av disse vil gi informasjon om ulike aspekter ved elevenes leseferdigheter, og veiledningene som følger prøvene vil gi lærerne støtte til videre arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter.

Utviklet av Lesesenteret

Lesesenteret utarbeider de læringsstøttende prøvene i lesing på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret.

Les mer om Læringsstøttende prøver hos Utdanningsdirektoratet
Kom i gang med Prøvebanken

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret