MENY

Kartleggingsprøver i grunnskolen

Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og tilrettelegging i opplæringen og gir kun informasjon om elevene som befinner seg rundt eller under en definert bekymringsgrense.

Du kan lese mer om de obligatoriske og frivillige kartleggingsprøvene på grunnskolen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

Her finner du blant annet informasjon om:

  • Datoer for prøvene
  • Slik forebereder du elevene
  • Pøvene i lesing
  • Prøvene i regning
  • Prøvene i engelsk
  • Prøvene i digitale ferdigheter
  • Bestilling av prøver
  • Fritak og fravær

Du finner også informasjon til foreldre.

Les også:

Oversikt over kartleggings- og støttemateriell På disse sidene finner du en oversikt over materiell til bruk i kartlegging og diagnostisering av språk-, lese- og skrivevansker, og veilednings- og støttemateriell. Oversikten er utarbeidet basert på valgte kriterier.

Språkløyper: Kartlegging av leseferdigheter Kompetansepakken om kartlegging i Språkløyper tar opp hvorfor det er viktig å kartlegge elevers leseferdighet tidlig og hvilke kriterier som gir informasjon om kartleggingsprøvers kvalitet. Pakken gir eksempler fra ulike delprøver i de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing på 1. til 3. trinn, og tar opp hvordan man kan benytte resultater fra kartleggingsprøvene for å følge opp elever.