MENY

En gyldig vurdering av elevers skrivekompetanse

Artikkelen ser nærmere på vurdering som en sentral kunnskapsutfordring for skrivelærere og skriveforskere.

"Vurdering er en sentral kunnskapsutfordring for skrivelærere og skriveforskere. Utfordringen er kompleks og omfatter både faglige, politiske, etiske og organisatoriske spørsmål" skriver forfatter Lars Sigfred Evensen. I artikkelen ser han nærmere på spørsmålet:

Hvordan kan vi sikre at vår vurdering blir gyldig, med hensyn til både å vurdere det vi tror vi vurderer, og samtidig gjøre dette på en måte som ikke innsnevrer det fagområdet vi vurderer i urimelig grad?


Last ned artikkelen