MENY

Medarbeidere i enheten

Prosjektleder
Aslaug Fodstad Gourvennec

Førsteamanuensis

Aslaug Fodstad Gourvennec har en doktorgrad i lesevitenskap (2017). Hun forsker særlig på litterær lesing og fagspesifikk literacy i norskfaget, muntlighet og vurdering av leseforståelse. Hun har erfaring fra utvikling av nasjonale prøver i lesing for 5. trinn og som prosjektleder for læringsstøttende prøver i lesing for 6. trinn.