MENY

Medarbeidere i enheten

Forskningsleder
Oddny Judith Solheim
Førsteamanuensis

Førsteamanuensis Oddny Judith Solheim har doktorgrad i spesialpedagogikk. Hennes forskningsinteresser omfatter kartlegging av lesing så vel som faktorer som påvirker utviklingen av leseferdighet og motivasjon. Solheim har lang erfaring med forskning på og utvikling av leseprøver. Hun har ledet arbeidet med å utvikle nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og kartleggingsprøver i lesing på 1-3 trinn. Solheim er for tiden prosjektleder for to randomiserte studier som undersøker effekten av ulike tidlige tiltak på elevenes leseferdighet og motivasjon. I disse prosjektene har Solheim ansvar for å utviklingen av nettbrettbaserte løsninger for kartlegging av tidlige leseferdigheter.