MENY

Medarbeidere i enheten

Statistisk ansvarlig
Njål Foldnes
Professor II

Njål Foldnes har en Ph.d. i matematikk og er professor i statistikk ved BI og professor II ved Lesesenteret. Hans forskningsinteresser er i hovedsak utvikling av nye statistiske metoder for multivariat statistikk, med spesielt fokus på psykometriske metoder.  Han har også publisert empiriske artikler innen utdanningsvitenskap, med fokus på nye undervisningsmetoder i høyere utdanning.