MENY

Medarbeidere i enheten

Per Henning Uppstad
Professor

Per Henning Uppstad har en Ph.d. i allmenn lingvistikk. Hans forskningsområder er i hovedsak tidlig innsats, skriving og teknologistøtta læring. Han har bred erfaring fra eksternt finansierte forskningsprosjekter. Gjennomgående for disse prosjektene er bruken av teknologi for å støtte læring. Han er leder av programområdet Literacy og læring ved Lesesenteret, og er medredaktør for det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research.