Vurdering og prøver

Vurdering for læring, også kalt underveisvurdering, har som formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Spørsmålstegn og utropstegn i snakkebobler

Du kan lese mer om vurdering for læring på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.