Hva er vurdering?

Vurdering for læring, også kalt underveisvurdering, har som formål å fremme læring og gi grunnlag for tilpasset opplæring.

Du kan lese mer om vurdering for læring på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.