MENY

Skrivetrappa (bokmål)

Skrivetrappa er et verktøy for å utforske elevenes tekster og bruke underveis i vurderingen av tekstene. Verktøyet kan benyttes av læreren, lærer og elev sammen eller av elever.

Last ned presentasjon av Skrivetrappa (pdf)

med forklaring av hvordan Skrivetrappa kan benyttes.

Undervisning med utgangspunkt i Skrivetrappa
Tre klasser har prøvd ulike undervisningsopplegg hvor de har tatt utgangspunkt i Skrivetrappa. Undervisningsoppleggene kan lastes ned som pdf-filer. Du vil også finne skjema for vurdering og se eksempel for hvordan man kan gjøre videoretting av elevoppgaver.

1. Skriving av skjønnlitterær tekst (pdf).
I dette undervisningsopplegget har klassen tatt i bruk fasene planlegge, skrive og revidere. Opplegget strukturerer skrivingen av tekst for eleven og kan brukes til både skriving av skjønnlitterære og sakpregede tekster. Laget av Mette Hovland ved Gaustad ungdomsskole i Fredriksatd.

2. Disposisjons-puslespill, tenkeskriving med stikkord og powerskriving (pdf).
Undervisningsopplegget setter fokus på skriving gjennom disposisjons-puslespill, samtale om utfordringer med skriving, tenkeskriving ut fra stikkord, powerskriving med fire økter à fire minutter og logg. Laget av Tone Ausland Berntsen, Stalsberg skole, Akershus

3. Videreutvikling av skrivestrategi med bruk av tre faser (pdf).
Hovedmålet for dette undervisningsopplegget er å videreutvikle skrivestrategi, som vil si å videreutvikle kompetanse med å arbeide i tre atskilte faser, og erfare verdien av underveisvurdering for bedre å kunne skrive i samsvar med skrivingens formål. Laget av Magnus Løvold, Tingvoll videregående skole, Møre og Romsdal.


Last ned vurderingsskjema (pdf).

Du kan også prøve videoretting som underveisvurdering av skriving. Se hvordan det kan gjøres.

 

Andre ressurser

  • Skrivesenterets NyGIV-side: Se"Skapende skriving", "Rammer for skriving", "Skriving som grunnleggende ferdighet" og "Tenkeskriving og funksjonell respons".
  • Markin: gir muligheter for lett å bruke fargekoder i underveisvurderinga.
  • Primarypad: Et dataprogram som gir muligheter for gjennomspilling av skriveprosessen ved hjelp av funksjonen Timeslider. Dette er et flott utgangspunkt for en responsdialog mellom lærer og elev. Her kan du lese mer om bruk av både Timeslider og muligheter for at flere elever kan skrive på samme dokument samtidig ved hjelp av digitale samskrivingsverktøy. Alt fra Morten Oddvik, Horten vgs