MENY

Rettskriving ++

Når teksten er ferdig skrevet, kommer revisjonen. Da er det å gå gjennom teksten og sjekke detaljer som rettskriving, tegnsetting og sammenheng. Under finnes tips om hvordan revisjonen kan effektiviseres.

Stavekontroll

Bruk stavekontrollen når større eller mindre deler av teksten er ferdig.

Ekstra god stavekontroll, spesielt for dyslektikere, finnes i programmene LingDys   Textpilot  , e-lector og  CD-ord - og det som står om bruk av stavekontroll under, gjelder ikke alltid for disse programmene.

Selv om stavekontrollen stadig blir bedre, finnes det tilfeller som en må holde utenom:

Sammensatte ord.

Noen av de mer uvanlige, sammensatte ordene som skadedyrkontroll og femstjernersfeil finnes ikke i vanlige ordlister, og blir markert med feil. Mange deler da ordet og feilmarkeringen forsvinner, men det er laget en feil i stedet for rettet en. Som regel gjelder det å stå på sitt når det gjelder sammensatte ord i norsk. Norsk har mange sammensatte ord. Regel: En ting = ett ord

Ord som høres like ut.

Ord det finnes flere versjoner av, klarer ikke stavekontrollen å finne ut av. For eksempel vil/vill, skal/skall, vis/viss/hvis, og/å og endingene -ene/-ende.

En lur måte å gjøre noe med dette på er :

  1. Lag et kort med fem slike problemord og lag forklaringer. De vanligste formene til venstre, de uvanlige til høyre. Laminer gjerne kortet.
  2. Bruk rediger/søk og erstatt i Word, og søk etter ordene du har skrevet til høyre på kortet. Bruk kortet og sjekk om det du har skrevet er rett.  Se filmen:

Til slutt

Skriv ut teksten og se om avsnittene er passe lange. Les også gjennom på papir, ofte dukker det opp feil som ikke er så lette å oppdage på skjerm.