MENY

Ordvalg

En ting som skiller tale og skrift er ordvalget. Nå har vi riktig nok fått skriftsjangre som chat og SMS, hvor det å skrive nesten er det samme som å snakke, og det vil kanskje dra skrift nærmere talespråket. Men enn så lenge må vi være oppmerksomme på forskjellene.

Stil
Du skriver ikke at ipoden var dritdårlig i en klage til leverandøren, slik du gjør når du sender ei melding til en venn. Ord som kult, sinnsykt og tryne er også eksempel på ord fra det muntlige området som ikke passer inn i en skriftlig normalstil.

Norsk kan uttrykkes på flere måter, og hver måte/stil må læres. Du lærer først og fremst det som er spesielt med norsk skriftspråk ved å lese den type tekst du skal skrive, i avisa, i læreboka eller lignende. Hvis du leser bare for å få med innholdet, er det ikke sikkert du legger merke til det som er spesielt med skriftspråket. Derfor er det noen ganger nødvendig å lese med oppmerksomhet spesielt rettet mot språket. Du kan bite deg merke i noen få, kjekke ord du kanskje kan bruke.

Variasjon
Synonymordboka kan brukes når du vil variere språket. Den finnes i tekstbehandlingsprogrammene. I stedet for å skrive ordet mange, kan du bruke en rekke/tallrike/mangfoldige andre ord. Slike forslag kan du finne i synonymordboka.

Samle på ord, bevissthet om ord
Alle har vi bruk for å utvikle ordforrådet vårt, og da er det lurt å samle på ord. Velg ord du har bruk for, og jobb grundig med fagord du skal kunne, for eksempel ved å lage ordkart. Det tar litt tid å lage ordkartet, men når du har gjort det, kan du ordet veldig godt.

En ting er å lære ordene, en annen ting er å kjenne alle nyansene og vite når det passer å bruke de ulike ordene. Lesing er effektivt for å lære skriftspråk, og når du leser for å lære språk, sjekker du deg selv innimellom, om du forstår innholdet og ordene. Det kan du gjøre ved å skrive notat, lage kolonnenotat, sammendrag eller bruke andre måter å arbeide med stoffet på. Du klarer ikke gjøre slike krevende tekstøvelser uten at du har forstått.
Vi vet at de som kan mange ord lettere lærer nye ord enn de som kan få.

Flerspråklig
Har du ikke norsk som morsmål, må du legge inn en ekstra innsats i forhold til det å lære ord. Skriv orda du ikke kan eller er usikker på i en liten notisbok, og finn ut hva de betyr. Vær spesielt oppmerksom på metaforer og språklige bilder, at ord kan brukes på mange måter.

Heftet Mangfold i språk og tekst handler om noe av det en skal være oppmerksom på når en lærer på et språk som ikke er morsmålet.