MENY

Innhold

Hvordan finne noe å skrive?

Les oppgaven godt, grip tak i ordene i den, både de som sier hva du skal gjøre (drøfte, tolke, forklare), og de som sier hva du skal skrive om. Noen ganger må du finne ut hva ordene betyr og forklare eller definere dem. Du kan gjerne begynne teksten din med det.

Kan du mye om det du skal skrive om fra før, da er det bare å sette i gang å planlegge. Men ofte må vi søke informasjon for å kunne skrive noe interessant. Du kan lese eller snakke med noen.

Dersom du henter informasjon på internett eller andre kilder, må du:

  • Velge bort: Det blir lett for mye stoff.
  • Kontrollere kilden, er den til å stole på?
  • Sjekke om kilden handler om det du skal skrive om.
  • Gjøre stoffet til ditt: Les teksten og lag dine egne stikkord, formuler det på nytt i egen tekst. Det er ikke tillatt å stjele andres tekst. Det er også ekstremt vanskelig å få klipp fra forskjellige steder til å henge sammen. Så skriv heller selv!
  • Huske å oppgi kilder. Da er det tillatt å hente stoff fra andres tekster.

Ulike sjangere:

Samtidig med at du samler stoff, er det lurt å lage et ustrukturert tankekart eller notere stikkord.

Vi skal her se på hvordan du kan arbeide ideer til oppgaven: ”Har bussen ei framtid som transportmiddel?”

 

Av Margunn Mossige, Lesesenteret