MENY

Avsnitt

Et avsnitt skal ha ett tema. Dette temaet skal presenteres i første setning i avsnittet, og deretter utdypes i resten av avsnittet. På slutten bør du oppsummere eller lede an mot neste avsnitt.

Vi skal se på hvordan det blir når vi lager et avsnitt ut fra et tankekart. Sammenhold tekst og tankekart.

Presentasjon av tema:  Det er mye positivt med å ta buss.

Videreutvikling: Det er mer sosialt enn bil, for vi treffer ofte kjente på bussen. Det er også billigere med buss enn bil, særlig når det er rabattordninger som ungdomskort. Dessuten blir det færre biler på veiene, og da blir det mindre kø, mindre forurensing og færre bilulykker, skulle man tro.

Oppsummere og lede an mot neste, som skal være negative sider med å bruke buss: Det er altså mye bra med å kjøre buss. Likevel er det mange som foretrekker å få seg bil så snart de fyller 18 år. Hvorfor det?

Avsnitt markeres normalt med ekstra linjeskift når du skriver på maskin og innrykk på linja nå du skriver for hånd. NB! Ikke begynn på ny linje etter hvert punktum.

Ramme for avsnitt
Tema  
Utvikle tema: Begrunnelse, eksempel, egne erfaringer                                      
Utvikle tema: Begrunnelse, eksempel, egne erfaringer  
Utvikle tema; Begrunnelse, eksempel, egne erfaringer  
Avrunding eller konklusjon som eventuelt leder videre mot neste avsnitt