MENY

Kvalitetssikring av VEBB - arbeidsgruppe B3

Kompetanseutvikling gjennom kurs og utprøving av VEBB.

Barnehage og ipad

Kompetanseutvikling gjennom kurs og utprøving av VEBB. Leder: Trude Hoel, i nært samarbeid med Stavanger kommune.
Bidrag: Spredning/formidling av VEBB. Det blir arrangert regional konferanse, og alle barnehagene i Stavanger kommune setter av et personalmøte til gjennomgang av verktøyet, og tar det i bruk. Gjennom Språkløyper er VEBB fritt tilgjengelig som en del av satsingen på kompetanseutvikling i barnehagesektoren.