MENY

Kvalitetssikring av VEBB - arbeidsgruppe B2

Forskningsbasert utprøving av VEBB i barnehagelærerutdanningen.

studenter

Forskningsbasert utprøving av VEBB i barnehagelærerutdanningen: Leder: Margrethe Jernes, i nært samarbeid med barnehagelærerstudentene og deres praksislærere, samt forskergruppa. Bidrag: kvalitetssikre verktøyet i bruk i samtalebaserte leseaktiviteter. Kvalitetssikringen gjennomføres i samarbeid med barnehagelærerstudenter på ulike trinn, hovedsakelig ved UiS.

I undervisningsarbeid på campus og i sine praksisperioder, skal VEBB anvendes, reflekteres over og vurderes slik at verktøyet kan videreutvikles for endelig produksjon. Vurderingsverktøyet vil på denne måten evidensbaseres. En tilleggseffekt i B2 er således økte vilkår for studenters aktive deltakelse i forskningsbasert utdanning (Kyvik og Vågan, 2014; Gunnes & Rørstad, 2015), for det er et mål at studentene gis anledning til å utvikle en «forskerholdning til eget og andres arbeid» (Kunnskapsdepartementet, 2014, s. 31).