MENY

Kvalitetssikring av VEBB - arbeidsgruppe B1

Forskningsbasert utprøving av VEBB i et utvalg samarbeidsbarnehager.

ipad i barnehagen

Forskningsbasert utprøving av VEBB i et utvalg samarbeidsbarnehager. Leder: Trude Hoel, i nært samarbeid med to av barnehagelærerne fra forprosjektet (Per Melbye og Ann Chatrin Nilsen) som er mentorer i opplæringen, og forskergruppa. Bidrag: kvalitetssikre verktøyet i bruk i barnehagens kompetanseutvikling.

Kvalitetssikringen gjennomføres på personalmøter i seks barnehager som ikke har deltatt i utviklingen av verktøyet (A1). Verktøyet inngår i en Språkløype-arbeidsøkt med en fagtekst om bruk av digitale pedagogiske verktøy i barnehagens språkarbeid, praktiske analyseoppgaver og refleksjonsspørsmål, for hele ansattgruppa (både barnehagelærere og assistenter).

Forskere er observatører på personalmøtene i tre barnehager, i de tre andre barnehagene deltar styrer på et intervju i etterkant av personalmøtet. Observasjoner og intervju vil bli brukt for å kalibrere verktøyet i henhold til bruk i praksisfeltet. Barnehagelærerne fra forprosjektet er mentorer i utprøvingen.