MENY

Utvikling av VEBB - arbeidsgruppe A3

Produksjon av VEBB og pedagogisk nettressurs.

ipad barnehand

Produksjon av VEBB og pedagogisk nettressurs: Verktøyet utvikles på bakgrunn av arbeidspakkene A1 og A2  Bak linjene programmeres fem parametre, jf. likerts skala med fem målepunkt. Leder: Trude Hoel, i tett samarbeid med NETTOP-UIS (avd. for utvikling av digitale læremidler og løsninger for nettbasert utdanning), nettredaksjonen for Språkløyper, en produktutvikler, og en repr. fra Norsk barne- og ungdomsbokforfatterforening. Bidrag: produsere og ferdigstille verktøyet, samt revidering etter kvalitetssikring i B1 og B2.

Innovasjonen bygger på arbeidet som er gjort i A1 og A2. Vi vil produsere et vurderingsverktøy i form av en plattformuavhengig teknologi med app-versjon (som kan lastes ned gratis til både Android og IOS) og standard HTML-løsning som basis. De barnehageansatte mener at nettbretteknologi krever mindre teknisk kompetanse enn andre teknologier (Jacobsen 2016, s. 65), så terskelen for å ta i bruk verktøyet er lav. Selve utviklingen av verktøyet skal gjøres i samarbeid med redaksjonen for Språkløyper og NETTOP. Arbeidet med den teknologiske løsningen skal starte ved prosjektstart, med søk på gode løsninger. Programmeringen skal også starte før parametrene til VEBB foreligger.