MENY

Text Performers

Text Performers er et nordisk forskernettverk som setter søkelys på skriveteknologi for elever med dysleksi. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere og lærere og elever i Norge, Sverige og Danmark. Text Performers vil utvikle læringsmetoder og bidra til at lærere og spesialpedagoger får mer kompetanse på hvordan skriveteknologi kan være til hjelp for denne elevgruppen. 

Les mer.