MENY

Skolering 13. - 15. oktober 2014

FYR hadde skolering av lærere på yrkesfag i Oslo 13.-15. oktober 2014. Her kan du finne Lesesenterets presentasjoner fra samlingen.

Samlingen hadde som mål å gi programfagslærere og fellesfagslærere skolering i yrkesretting, og konkrete verktøy som kan brukes direkte i undervisningen. Ledelsen ved skolene var også invitert til å delta for å sikre god forankring og utvikling av skolenes kultur for deling og samarbeid om en helhetlig undervisning.

Lesesenterets presentasjoner:

Her finner du lenker til andre FYR-sider: