MENY

Skolering 1. – 3. desember 2014

FYR hadde skolering av lærere i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene restaurant og matfag, service og samferdsel, naturbruk og medier og kommunikasjon i Oslo, 1. – 3. desember, 2014. Her finner du Lesesenterets bidrag til skoleringen.

Samlingen hadde som mål å gi programfagslærere og fellesfaglærere skolering i yrkesretting, og konkrete verktøy som kan brukes direkte i undervisningen. Ledelsen ved skolene var også invitert til å delta for å sikre god forankring og utvikling av skolens kultur for deling og samarbeid om en helhetlig undervisning.


Her finner du lenker til andre FYR-sider: