MENY

Videreutdanning til lærerspesialist i begynneropplæring

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrièrevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave. Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler.

Lærer med elever Nå kan du studere til lærerspesialist i begynneropplæringen ved UiS. (Foto: Getty)

Les mer og søk på studiet.

UiS, i samarbeid med Lesesenteret og Matematikksenteret, NTNU, tilbyr lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn. Opptaket gjelder for begge år. Utdanningen er knyttet til begynneropplæring med vekt på lesing, skriving og regning. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i begynneropplæring, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i lærerkollegiet.

Fagdidaktisk fordypning

Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng. Modulene inneholder temaer som gir faglig og fagdidaktisk fordypning i begynneropplæring samtidig som studentene rustes til lederoppgaven gjennom ulike metoder for skoleutvikling og veiledning i kollegiale læringsfellesskap. Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger. ”Canvas” benyttes som læringsplattform.

Opptakskrav og søking

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning. Studiet vil ligge på masternivå og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning vil avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen. Mer informasjon finner du i emneplan for studiet. (kommer snart). Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå.

Mer informasjon finner du i emneplanen.

Les mer og søk på studiet.