MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (8.-13. trinn) (UTGÅR fra høsten 2020)

Målet med studiet er å utvikle kompetansen til lærere på ungdomstrinnet eller videregående opplæring som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i teori om og forskning på lesing og skriving. Helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

elever og lærer i klasserom Ta en videreutdanning ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh.

Beskrivelse og praktisk informasjon finner du på studiets nettside.