MENY

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (1.-7. trinn) (UTGÅR fra høsten 2020)

Målet med studiet er å utvikle kompetente lærere på barnetrinnet som kan iscenesette god lese- og skriveopplæring basert på innsikt i nyere teorier om lesing og skriving. Læreplananalyse, helhetlig undervisningsplanlegging og vurdering for læring er også sentrale elementer.

elev og lærer Lærer? Ta videreutdanning ved Universitetet i Stavanger! (Foto: Asbjørn Jensen.)

Beskrivelse og praktisk informasjon finner du på studiets nettside.