MENY

Begynneropplæring (1-7)

Studiet i begynneropplæring er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Studiet er forankret i nasjonale retningslinjer for fagene i grunnskolelærerutdanningene og læreplanverket for grunnopplæringen, Kunnskapsløftet. Studiet er særlig tilpasset lærere på 1.-4. trinn.

klasserom Nå kan du ta videreutdanning i begynneropplæring ved UiS. (Foto: Getty)
Beskrivelse og praktiske detaljer finner du på studiets nettside.