MENY

Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbasert

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring - samlingsbaserter et studium på masternivå utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022.

Barnehagebarn med globus Studiet er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen.

NB. Siden dette studiet er på masternivå, vil det være relevant også for deg som har tatt Videreutdanning i barns språklæring og språkutvikling 1 tidligere. 

Les mer på studiets nettside.

Dette studiet finnes også som nettstudie.