MENY

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen, inkludert barn med norsk som andrespråk

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020.

Barnehagebarn med globus Studiet er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen.

Studiet tar utgangspunkt i temapakkene i Språkløyper (barnehage), og gir ytterligere faglig fordyping gjennom tekststudier, utviklingsarbeid i egen barnehage og refleksjon (muntlig og skriftlig).

Grunnleggende tema i studiet er barns språkutvikling, samtalen som språklæringsarena, språklig variasjon og språkmøter (inkludert barn med norsk som andrespråk), overgang fra barnehage til skole, språkvansker, observasjon, dokumentasjon og kartlegging av språk samt tiltak.

Studiet er et tilbud til pedagogisk personale i barnehagen. Studiet skal gjennomføres over to semester. Tilbudet er delvis nettbasert og delvis samlingsbasert (på campus, UiS). Mellom samlingene er det leseperioder og gjennomføring av ulike arbeidskrav. Canvas brukes som læringsplattform i den nettbaserte delen av studiet. Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.
Det tas forbehold om at endringer kan forekomme.

Les mer på studiets nettside.

Dette studiet finnes også som nettstudie.