MENY

Videreutdanning i andrespråkspedagogikk

Videreutdanningen i andrespråkspedagogikk ved Lesesenteret gir lærere ny forskningsbasert og klasseromsrelevant kunnskap om undervisning av elever med norsk som andrespråk.

Tre elever i klasserom. Videreutdanningen i andrespråkspedagogikk ved Lesesenteret er et tilbud til lærere på 1. til 10. trinn. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Norge er blitt et mer flerspråklig samfunn, og det går mange barn i norsk skole som har et annet morsmål enn norsk. Disse elevene er en svært mangfoldig gruppe, men som gruppe har de svakere akademiske ferdigheter enn enspråklige elever. Flerspråklige elever er også både over- og underrepresentert som elever med lærevansker.

De siste årene har både lærere og myndigheter etterlyst mer kompetanse på flerspråklige elevers utfordringer og ressurser i undervisningen, og hvordan man kan støtte elevenes språk-, lese- og skriveutvikling når norsk er andrespråket  innenfor rammene av ordinær undervisning.

 Praksisorientert studie

Videreutdanningen i andrespråkspedagogikk ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, er et tilbud til lærere fra 1. til 10. trinn. Studiet sikter seg inn på reelle utfordringer lærere melder om: for eksempel hvordan en kan legge til rette for arbeid med tekster, språk, samtaler og hvordan en kan bruke prøveresultater pedagogisk.  Mange lærere kan også være usikre på om elevenes utfordringer skyldes lærevansker, eller om elevene er i en ordinær andrespråksutvikling.

Denne videreutdanningen gir praksisrelevant og aktuell forsknings- og teoribasert kunnskap om andrespråkslæring, læreplaner og elevenes rettigheter, blant annet særskilt språkopplæring. Studiet tar også for seg hvordan man kan fremme elevenes språk-, lese- og skriveutvikling på andrespråket, ,  og kartlegging av språk, lesing og skriving når norsk er andrespråket. Studiet tar sikte på å styrke lærere i grunnskolen sin kompetanse i å ivareta flerspråklige elevers behov i et inkluderende læringsfellesskap.

Studiet er praksisorientert, og studentenes egen yrkespraksis vil være utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.

Les mer og søk på studiet. Søknad åpner 1. februar.
Videreutdanning i andrespråkspedagogikk er et kurs innen Kompetanse for kvalitet.