MENY

Videreutdanning for barnehagelærere ved Lesesenteret

Vil du lære mer om barns språkutvikling og språklæring i barnehagen? Denne videreutdanningen gir 30 studiepoeng på masternivå.

barnehageunger rundt bord Ta videreutdanning i barns språklæring og språkutvikling ved UiS!

Les mer og søk på studiet

NB. Siden dette studiet er på masternivå, vil det være relevant også for deg som har tatt Videreutdanning i barns språklæring og språkutvikling 1 tidligere. 

Videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring har vært svært populære tilbud ved UiS. Behovet om mer kompetanse om språkutviklingen de første årene av barns liv er stort, både blant barnehagelærere og fra myndighetene. Det siste årene har barnehage vært et satsingsområde i Norge, og i rammeplanen stilles det tydelige krav til barnehagens oppgaver på språkområdet.

Nettbasert og samlingsbasert

Videreutdanningen Barns språklæring og språkutvikling er et studietilbud på masternivå for barnehagelærere som er i jobb. Studiet gir 30 studiepoeng, og finnes både som nettbasert og samlingsbasert variant.

I løpet av året går studentene gjennom områder som barns språkutvikling, språklig variasjon og språkmøter, lesing i barnehagen, overgang fra barnehage til skole, språkvansker, observasjon, kartlegging og tiltak.

Les også: Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Relevant kunnskap og konkrete verktøy

Bjørg Anette Aronsen var en av barnehagelærerne på studiet i fjor.

– Etter 18 år som barnehagelærer var det utrolig givende både å få en faglig oppfriskning og ikke minst å få kunnskap om forskning. Studiet gir knagger å henge kunnskapen på, og verktøy til å sette den i bruk. Litteraturen er interessant og relevant, og på samlingene er det anledning til gode og fruktbare diskusjoner, sier hun.

Medstudent Anne Grethe Dirdal Håland mener mer kunnskap om den tidlige språkutviklingen er viktig for barna.

– Mange barn med svak språkutvikling kan gå gjennom hele barnehagen uten å få hjelp. Når de begynner på skolen reagerer lærerne på at ingenting er gjort i løpet av barnehagetiden. Gjennom dette studiet får vi den tryggheten og kompetansen vi trenger for å støtte og hjelpe de yngste barna så tidlig som mulig. Slik kan vi bryte det som kan bli en vond spiral for barna det gjelder, sier hun.

Studentenes erfaring er viktig

– Studentene får møte forskere og forskningslitteratur fra ulike tradisjoner og med ulike perspektiver på barns språklæring. Målet vårt er at studentenes møte med ulike perspektiver skal være et springbrett for deres egne kritiske refleksjoner. Dette skal gi grunnlag for deres videre arbeid med språk i barnehagen, sier emneansvarlig Trude Hoel ved Lesesenteret.

Videreutdanningen er et tilbud for barnehagelærere og førskolelærere som jobber i barnehage. Studentenes erfaring er viktig.

– Denne erfaringen fra arbeid i barnehagen vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag i løpet av studietiden, sier Hoel.  

Les mer og søk på studiet