MENY

Nå kan du bli lærerspesialist i begynneropplæring

De første skoleårene legger et avgjørende grunnlag for læring og trivsel i skolen. Nå tilbyr vi videreutdanning som lærerspesialist i begynneropplæring. Dette er studiet for lærere som ønsker å utvikle karrieren, uten å måtte forlate klasserommet.

lærerspesialist begynneropplæring

Les mer og søk på studiet.

Målet med videreutdanningen Lærerspesialist i begynneropplæring er at lærere skal videreutvikle den viktige kompetansen sin i begynneropplæring, særlig innenfor områdene lesing, skriving og regning, samtidig som de skal bli rustet til å ha en faglig lederrolle i lærerkollegiet.

– De første skoleårene er, som de fleste vet, i en særstilling i skolen, sier førsteamanuensis Anne Håland ved Lesesenteret, som har ansvar for studiet.

– Det er i disse årene det viktige grunnlaget legges for elevene, når det gjelder både læring og trivsel. Elever som har gode mestringsopplevelser de første årene, er godt rustet til å lykkes både i skolegangen og videre i livet. For skolene vil det være en styrke å ha lærere med spesialkompetanse på et område som er i stadig utvikling. Det er derfor gledelig at vi nå kan tilby dette studiet, sier hun.

For hele landet

Lærerspesialist i begynneropplæring, som er et samarbeid mellom Lesesenteret og Matematikksenteret, er et nytt studie fra høsten 2018. Universitetet i Stavanger er en av tre studiesteder som tilbyr denne videreutdanningen.

Studentene vil få innsikt i oppdatert, praksisrelevant forskning om opplæring i lesing, skriving og matematikk på 1. og 2. trinn. I tillegg vil de få kunnskap om skoleutvikling slik at de kan ha en kompetanseutviklende rolle på sin egen skole.

Studiet er samlingsbasert i Stavanger, går over to år, og passer for studenter fra hele landet. Lignende studier ved UiS har studenter fra Svalbard til Sørlandet. 

Det er lagt opp til at studentene kan ta utdanningen ved siden av full stilling som lærer.

Fremst i landet på begynneropplæring

Lesesenteret har i mange år vært ledende på forskning og formidling innen begynneropplæring i Norge. Senteret har ansvar for storsatsingen Språkløyper, og forskningsprosjektet Two Teachers, som ledes av senteret og undersøker effekten av økt lærertetthet de første skolårene, er tidenes største norske forskningsprosjektet innen utdanning. Senteret har tett kontakt med skoler over hele landet, gjennom en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter og andre samarbeid.

– Studentene vil på dette studiet få tilgang til helt fersk, norsk forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring, av fagpersoner og forelesere som har lang erfaring både fra praksis og forskning, sier Håland.

Masternivå

Man må ha godkjent lærerutdanning for å kunne søke på Lærerspesialist i begynneropplæring. Studiet er på masaternivå, og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. Studenter som fullfører studiet, vil være kvalifisert til å søke spesialiststilling i skolen.

Vil du vite mer? Les mer og søk på studiet.

Se også emneplanen