MENY

Lærerspesialist i norsk: Karriereløft for lærere

Mange lærere ønsker å utvikle karrieren sin uten å forlate klasserommet. Ved Lesesenteret kan du ta videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring.

Lærer i klasserom Lærerspesialistene skal både undervise og ha ansvar for at det gjennomføres arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og kollegaveiledning på skolen.

– Jeg hadde lyst til å utvikle meg faglig, samtidig som jeg synes det er spennende å kunne være en ressurs på skolen, sier Kristin Sofie Skoli. Hun er lærer på ungdomstrinnet i Oslo, og en av 33 studenter som er i gang med første året på videreutdanning til lærerspesialist i norsk ved Universitetet i Stavanger.

Videreutdanning til lærerspesialist i norsk, med vekt på lese- og skriveopplæring, tilbys i samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret. Studiet er et tilbud til lærere fra 1. til 10. trinn som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

Skal ha ansvar for faglig utvikling på skolen

Lærerspesialist er en relativt ny funksjon i norsk skole. Lærerspesialistene skal fortsatt undervise, men i tillegg skal de blant annet ha ansvar for at det gjennomføres arbeidsplassbasert kompetanseutvikling og kollegaveiledning på egen skole.

– Målet med denne satsingen er å høyne det faglige nivået i skolen, og samtidig sørge for at dyktige lærere får motivasjon til å fortsette i yrket, sier fagansvarlig for studiet, førstelektor Toril Frafjord Hoem ved Lesesenteret.

Vi møter Kristin og medstudent Sindre Pedersen, lærer på mellomtrinnet i Bærum, under en samling i Stavanger. De har gjort seg gode erfaringer etter å ha fullført første semester av i alt fire på studiet. 

– Norskfaget er veldig spennende og morsomt å undervise i, men det er også veldig omfattende. På dette studiet får vi gode verktøy, nye impulser og et nytt blikk på undervisningen. Det er også fint å møte andre som brenner for å undervise i faget, sier Sindre.

– Vi får viktig kunnskap og teori knyttet til skoleutvikling. Det gjør at jeg kan føle meg tryggere og mer profesjonell i rollen som lærerspesialist på min skole, sier Kristin.

Klasseromsnært og høyt nivå

Lærerspesialiststudiet er for lærere fra 1. til 10. klasse. Selv om undervisningshverdagen er forskjellig på det ulike trinnene, er studiet like relevant enten man jobber på barneskolen eller på ungdomstrinnet, påpeker Sindre og Kristin.

Det er ingen hemmelighet at det kan være krevende å være student ved siden av jobb. Lærerspesialiststudiet er på masternivå, med to samlinger på til sammen seks dager hvert semester, og gir til sammen 60 studiepoeng.

– Det krever sitt, men vi får veldig god oppfølging underveis. I tillegg er det en lærerik opplevelse å være student når man selv jobber med elever i det daglige. Jeg gjør meg noen erfaringer som jeg tar med meg videre i møte med mine egne elever, sier Sindre. 

– Innholdet er veldig relevant for vår egen praksis, og jeg har fått mye utbytte av studiet så langt. Jeg ser også frem til å lære mer om selve lærerspesialistrollen på skolen, siden dette er en ganske ny funksjon i norsk skole, sier Kristin.


– Målet er å få like mange lærerspesialister som det er skoler i Norge, sa statsminister Erna Solberg da hun i høst møtte Toril Frafjord Hoem fra Lesesenteret samt lærerspesialist Stine Nygård og rektor Tove Steen fra Vaulen skole.

Regjeringen satser på lærerspesialister

Satsingen på lærerspesialister er et ledd i Lærerløftet, og regjeringen ønsker å doble antallet lærerspesialister i skolen i budsjettet for 2019.

– Det er kommunens og fylkets ansvar å sørge for at alle barn skal få en god skolegang. Lærerspesialistordningen er ett av de viktige grepene som skal gjøres for å fortsette den gode jobben som skjer i norsk skole. Målet er å få like mange lærerspesialister som det er skoler i Norge, sa statsminister Erna Solberg under Høyres kommunalkonferanse i Stavanger i høst.

Kan søke spesialiststillinger

 «Videreutdanning til lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring» går over to år. Studiet er satt sammen av tre moduler, med henholdsvis 30, 15 og 15 studiepoeng. Studiet ligger på masternivå, og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. De som fullfører studiet, vil være kvalifisert for å søke spesialiststillinger i skolen.

For mer informasjon og emneplan, les her. Påmelding åpner 1. februar.

Tekst: Elisabeth Rongved
Foto: Elisabeth Rongved, Hans Kristian Thorbjørnsen og Getty

Les også:

Regjeringen vil satse på lærerspesialister Regjeringen vil doble antallet lærerspesialister i norsk skole. – Lærerspesialister er et viktig bidrag til å gjøre norsk skole enda bedre, særlig for å nå ut til de elevene som trenger det mest, sa statsminister Erna Solberg under Høyres Kommunalkonferanse i Stavanger.

Nå kan du bli lærerspesialist i begynneropplæring De første skoleårene legger et avgjørende grunnlag for læring og trivsel i skolen. Nå tilbyr vi videreutdanning som lærerspesialist i begynneropplæring. Dette er studiet for lærere som ønsker å utvikle karrieren, uten å måtte forlate klasserommet.

Se alle studietilbud fra Lesesenteret

 

 

 

Kristin Skoli og Sindre Pedersen

Kristin Skoli og Sindre Pedersen er blant årets studenter ved videreutdanning til lærerspesialist i norsk.