MENY

Få spisskompetanse i begynneropplæring ved Lesesenteret

Er du lærer i småskolen og ønsker en faglig oppdatering? Ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, kan du ta samlingsbasert videreutdanning i begynneropplæring.

lærer hjelper elev Studiet gir lærere som jobber i småskolen den nyeste, forskningsbaserte kunnskapen om god begynneropplæring. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Les også: Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Det har skjedd mye innen begynneropplæringen de siste årene, både når det gjelder innholdet i undervisningen og rammeverket rundt. Det har blant annet vært en dreining mot rask bokstavprogresjon i lese- og skriveopplæringen, utforskende metoder i matematikkundervisningen, og nye krav til tidlig innsats og tilpasset opplæring. Alt dette har ført til at mange lærere i småskolen har behov for faglig påfyll, ny kunnskap og mer kompetanse.

Relevant og forskningsbasert kunnskap

Videreutdanningen i begynneropplæring ved Lesesenteret, UiS, er et samlingsbasert studie på bachelornivå som gir 30 studiepoeng.

Studiet gir lærere som jobber i småskolen den nyeste, forskningsbaserte kunnskapen om god begynneropplæring innenfor en rekke områder. Temaene er blant annet overgangen fra barnehage til skole og skolestart; tilpasset opplæring; kartlegging og tidlig innsats knyttet til lesing, skriving og regning; muntlige og digitale ferdigheter og livsmestring.

Emneansvarlige og forelesere på studiet har selv lang erfaring fra skolen, og legger vekt på at innholdet i studiet skal være relevant for lærere som er i jobb. Studentene skal blant annet prøve ut ulike undervisningsopplegg og skrive oppgaver basert på egen praksis.

Fornøyde studenter

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter forteller at innholdet i studiet samsvarer godt med situasjonen i klasserommet. Edel Lise Dyb Valkvæ tok studiet i fjor, og var en av flere fornøyde studenter.

– De første årene på skolen er utrolig viktige. Det er helt avgjørende for fremtiden deres at vi kan møte den enkelte elev og gi dem den gode starten de trenger. Dette studiet har gitt meg mye ny kunnskap, nye tanker og konkrete verktøy og ideer jeg kan ta med meg inn i klasserommet. Jeg kan virkelig anbefale dette studiet for andre lærere i småskolen, sier den erfarne læreren.

– Innholdet i studiet har vært en veldig positiv overraskelse. Vi får høre forelesere som er eksperter på sine felt. Når en foreleser tydelig brenner for noe, er det veldig spennende å høre på, og jeg tror en lærer mer av dette, sier lærer og student Eirik O. Vistnes fra Rennesøy.

Noe for deg?

Fra 1. februar kan du søke på videreutdanning i begynneropplæring ved Universitetet i Stavanger. Les mer og finn emneplan og beskrivelse her. Studiet er en del av Kompetanse for kvalitet.