MENY

Bli lærerspesialist i begynneropplæring

Lærerspesialist i begynneropplæring er en aktuell videreutdanning for lærere i småskolen som ønsker å utvikle karrieren, uten å måtte forlate klasserommet.

lærer og elev Dette studiet vil gjøre deg som er lærer kvalifisert til å søke spesialiststilling i skolen.

Les mer og søk på studiet.

Målet med videreutdanningen Lærerspesialist i begynneropplæring er at lærere skal videreutvikle den viktige kompetansen sin i begynneropplæring, særlig innenfor områdene lesing, skriving og regning, samtidig som de skal bli rustet til å ha en faglig lederrolle i lærerkollegiet.

De første skoleårene legger det viktige grunnlaget for elevene når det gjelder både læring og trivsel. Elever som har gode mestringsopplevelser de første årene er godt rustet til å lykkes i skolegangen og videre i livet.

Lærerspesialist i begynneropplæring er et tilbud for lærere som ønsker å utvikle karrieren sin, samtidig som de vil fortsette å være i klasserommet. For skolene vil det være en styrke å ha lærere med spesialkompetanse på et område som er i stadig utvikling.

Les også: Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Kompetanseutviklende rolle på egen skole

Studentene vil få innsikt i oppdatert, praksisrelevant forskning om opplæring i lesing, skriving og matematikk på 1.-4. trinn. I tillegg vil de få kunnskap om skoleutvikling slik at de kan ha en kompetanseutviklende rolle på sin egen skole.

Studiet er samlingsbasert i Stavanger, går over to år, og passer for studenter fra hele landet. Det er lagt opp til at studentene kan ta utdanningen ved siden av full stilling som lærer.

Fremst i landet på begynneropplæring

Lesesenteret har i mange år vært ledende på forskning og formidling innen begynneropplæring i Norge. Senteret har ansvar for storsatsingen Språkløyper og leder en rekke store forskningsprosjekter innen utdanning. Senteret har tett kontakt med skoler over hele landet, gjennom flere forsknings- og utviklingsprosjekter og andre samarbeid.

Studentene vil på dette studiet få tilgang til helt fersk, norsk forskningsbasert kunnskap om begynneropplæring, av fagpersoner og forelesere som har lang erfaring både fra praksis og forskning.

Masternivå

Man må ha godkjent lærerutdanning for å kunne søke på Lærerspesialist i begynneropplæring.
Studenter som fullfører studiet, vil være kvalifisert til å søke spesialiststilling i skolen.
Studiet er på masternivå, og vil kunne gi innpass i en senere masterutdanning. 

Vil du vite mer? Les mer og søk på studiet