MENY

Barns språkutvikling og språklæring 2 – for deg som vil lære enda mer om det viktige språkarbeidet i barnehagen

Barnehagelærere som har tatt Barns språkutvikling og språklæring, har mulighet til å fordype seg ytterligere i dette området ved Universitetet i Stavanger fra i høst. Det samlingsbaserte studiet gir 30 studiepoeng, og vil gjøre barnehagelærere i enda bedre stand til å lede språkarbeidet i barnehagen.

barn maler ute (foto Getty) Barns språkutvikling og språklæring 2 vil gjøre barnehagelærere i enda bedre stand til å lede det viktige språkarbeidet i barnehagen, både allmennpedagogisk og med blikk for enkeltbarn

Barns språklæring og språkutvikling 1 har vært et svært populært videreutdanningstilbud ved UiS. Behovet om mer kompetanse om språkutviklingen de første årene av barns liv er stort, både blant barnehagelærere og fra myndighetene. Det siste årene har barnehage vært et satsingsområde i Norge, og i den nye rammeplanen stilles det strengere krav til barnehagens oppgaver på språkområdet.

Gir dypere innsikt og flere perspektiver

Barns språkutvikling og språklæring 2 ved Universitetet i Stavanger er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere som har tatt Barns språkutvikling og språklæring 1, eller tilsvarende fordypning, og som har ønske om en enda dypere forståelse og flere perspektiver på barns språk.

– Studiet bygger videre på Barns språkutvikling og språklæring 1. Det gir innsikt i flere metoder, ulike perspektiver på språkarbeidet og ny forskning på feltet. Dette studiet vil gjøre barnehagelærere i enda bedre stand til å lede språkarbeidet i barnehagen, sier professor Åse Kari H. Wagner ved Lesesenteret.

Praksisnært

Studiet har obligatoriske arbeidskrav mellom samlingene, og studentene skal gjennomføre et FoU-prosjekt i egen barnehage.

– Dette er et praksisnært studie. Studentene vil blant annet vil få forskningsbasert kunnskap om og erfaring med lekens rolle, språklige utfordringer, varierte arbeidsmåter, og forebyggende tiltak og inkludering, sier førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret.

Samlings- og nettbasert

Barns språkutvikling og språklæring 2 er samlings- og nettbasert, med 4 samlinger i løpet av studieåret. Barnehageeier får 50 000 kroner i tilretteleggingsmidler fra Utdanningsdirektoratet for studenter som tar denne videreutdanningen.

Studiet gir 30 studiepoeng og er på masternivå. Det kan derfor bli anledning til å søke innpasset i Master i barnehagevitenskap ved UiS. (Merknad: Masterstudiet gjennomgår en revisjon hvert år, så en kan ikke fastslå før en vurderer den enkelte søknaden hvor stor del av studiet som kan bli godkjent.)

UiS er foreløpig det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne påbyggingen. Søknadsfrist er 1. mars.

Les mer og søk på Barns språkutvikling og språklæring 2

trude Hoel

Førsteamanuensis Trude Hoel ved Lesesenteret er emneansvarlig for studiet.