MENY

SERTIFISERINGSKURS I REYNELLS SPRÅKTEST

Testen er en språktest for førskolebarn normert på grunnlag av et omfattende standardiseringsmateriale av norske barn i aldersgruppen 1,5 til 6 år. Den kan også være aktuell å bruke som observasjonsmateriale for eldre barn som fungerer språklig tilsvarende dette alderstrinnet.

En viktig side ved testen er at den gir muligheter for å undersøke barnets språkforståelse og dets talespråk relativt uavhengig av hverandre. Testkurset vil gi deltakerne god innsikt i temaet språkutvikling. Kurstilbudet omfatter:

  • 12 timer undervisning (teori, gjennomgang av testen med eksempler, øvinger og mulige tiltak m.m.).
  • 5 testopptak med barn uten kjente språkproblemer. Innsending av testprotokoller med skåring og oppsummering.
  • Deltakelse i undervisningsopplegget + godkjente protokoller gir kurssertifikat.

 

Tid: Fredag 29. og lørdag 30. mars 2019 (Fredag kl. 15.00-20.30 og lørdag kl. 09.00-15.30)

Sted: Undervisningen gjennomføres på UiS, OD-bygget (Hovedinngang for Lesesenteret/Petroleumstilsynet. Registrer deg i resepsjonen og gå opp i 3. etg.).

Kursansvarlige: Egil Gabrielsen

Krav til deltakerne: Deltakerne må ha faglig relevant master eller videreutdanning med 120 studiepoeng spesialpedagogikk eller tilsvarende. Tilsatte i PPT/BUP med annen relevant utdanning kan også søke.

Kursavgift: Kr. 3 000,- som omfatter kurs og vurdering av innsendte protokoller. (Kr. 1 000,- for studenter på emnene MUT 203, master i spesialpedagogikk og Barns språkutvikling og språklæring 2 ved UiS - kryss av for "Medlem" på påmeldingsskjemaet)

Påmeldingsfrist: 10. mars 2019

Påmelding: Klikk her for å åpne påmeldingsskjema (påmeldingsfrist er utløpt)

Barn leker med lekedyr