MENY

REYNELL SPRÅKTEST – SERTIFISERINGSKURS

Reynell språktest er en test beregnet for førskolebarn normert på grunnlag av et omfattende standardiseringsmateriale av norske barn i aldersgruppen 1,5 til 6 år. Den kan også være aktuell å bruke som observasjonsmateriale for eldre barn som fungerer språklig tilsvarende dette alderstrinnet.


Melding i forbindelse med COVID-19: Utsatt kurs gjennomføres 30.-31. oktober. Gjeldende smittevernregler, både statlige og ved Universitetet i Stavanger, blir ivaretatt slik at det skal være trygt å delta på kurset. 


En viktig side ved testen er at den gir muligheter for å undersøke barnets språkforståelse og dets talespråk relativt uavhengig av hverandre. Testkurset vil gi deltakerne god innsikt i temaet språkutvikling.

Kurstilbudet omfatter:

  • 12 timer undervisning (teori, gjennomgang av testen med eksempler, øvinger og mulige tiltak m.m.).
  • 5 testopptak med barn uten kjente språkproblemer. Innsending av testprotokoller med skåring og oppsummering.
  • Deltakelse i undervisningsopplegget + godkjente protokoller gir kurssertifikat.

Merk at kurset er basert på Reynell språktest, oversatt og standardisert til norsk versjon av Bente Hagtvedt og Robert Lillestølen i 1985. 

Tid: Fredag 30. og lørdag 31. oktober 2020 (Fredag kl. 15.00-20.30 og lørdag kl. 09.30-15.00)

Sted: Undervisningen gjennomføres på Clarion Hotel Energy i Ishockeyveien 2, på Tjensvoll i Stavanger.

Kursansvarlige: Egil Gabrielsen og Elisabeth Brekke Stangeland

Krav til deltakerne: Deltakerne må ha faglig relevant master eller videreutdanning med 120 studiepoeng spesialpedagogikk eller tilsvarende. Tilsatte i PPT/BUP med annen relevant utdanning kan også søke.

Kursavgift: Kr. 3 000,- som omfatter kurs, kaffe/te/lunsj og vurdering av innsendte protokoller. (Kr. 1 000,- for studenter på emnet MUT 203, master i spesialpedagogikk ved UiS.)

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2020

Påmelding: Klikk her for å åpne påmeldingsskjema

Barn leker med lekedyr