MENY

Program

Program for Skriv! Les! 2019.

Skriv! Les! 2019.
Tirsdag 7. mai kl 08.30 - torsdag 9. mai kl 15.00.
Kjell Arholms Hus, Universitetet i Stavanger

Tirsdag 7. mai 2019

9.00-09.30
Registrering med kaffe

9.30-9.45
Åpning

09.45-10.45
Keynote 1: Therese Hopfenbeck – Internasjonale lesetester og vurdering for læring
Duett eller duell?

10.45-11.00
Pause

11.00-11.30
Paralleller

 • Anna Skyggebjerg – Grundlaget for barnets første møde med alfabetet. ABC-billedbøger i skæringsfeltet mellem æstetik og didaktik
 • Erika Gillblad, Christina Olin-Scheller, Ann-Christin Randahl – Literacydiskurser i FB-grupper för lärare
 • Johanna Salomonsson – Komplexitet i elevtexter år 5
 • Mette Moe, Agnete Andersen Bueie, Fride Lindstøl, Jannike Ohrem-Bakke – “For noen minutter kan jeg late som jeg er en annen” – en studie av fiksjonsformer i arbeidet med empatisk lesing
 • Helle Bundgaard Svendsen – Elever med dysleksi i grundskolen

11.30-12.00
Paralleller

 • Caroline Liberg  – Skrivinstruktioner och ämnesstämmereper-toarer i elevers tidiga sakprosaskrivande
 • Marit Aasen og Atle Skaftun – Muntlighet mellom teori og praksis
 • Aslaug Veum, Irene Bakke, Lise Gusfre Ims, Liv Cathrine Krogh – "Nå kommer NATO” - ein studie av vgs-elevar si kritiske tilnærming til eit annonsemagasin frå Forsvaret
 • Tarja Alatalo, Mikael Winberg, Mats Tegmark, Monika Vinterek – Läsning och motivation i årskurs 6 och 9: elevers syn på läspraktiker i och utanför skolan
 • Hilde Tørnby – STL+, Samspillet mellom verbaltekst og visuell tekst: Hva skriver og hva illustrerer elever i førsteklasse?

12.00-12.30
Paralleller

 • Helena Skogström – Ämnesspecifict läsande i tidiga skolår
 • Johanne Ur Sæbø – Muntlighet på mellomtrinnet
 • Helle Rørbech – Kultur, identitet og meningskabelse i efterskoleelevers filmproduktion
 • Tove Frønes, Jostein Andresen Ryen, Cecilie Weyergang – Øyeskanneranaly-ser i prøveutvikling
 • Ruth Seierstad Stokke, Tonje Hilde Giæver og Dag Freddy Røed – Lærerens arbeid med læringsledelse ved bruk av STL+

12.30-13.30
Lunsj

13.30-14.00
Paralleller

 • Tatjana Samoilow – Barns fortellinger om å være på flukt: Forestillinger og skrivedidaktiske implikasjoner
 • Kjersti Breivega, Jorunn Aske og Hege Myklebust – Loggskriving som læringsressurs i KRLE
 • Maria Westman – Läsa på skärm och på papper: olika sidor av samma mynt?
 • Gro-Renée Rambø og Elise Seip Tønnessen – Mellom kunnskapsdiskurs og sosial diskurs: Ukeplaner som sjanger og vurderingspraksis
 • Nikolaj Elf – Kammeratfeed-back i faglige skrivepraktikker på gymnasialt niveau i Danmark – aktuel status og muligheder for forandring

14.00-14.30
Paralleller

 • Ann Sylvi Larsen – Katastrofenarrativer på tiende trinn
 • Anne Kristine Øgreid, Gunnar Haaland, Eivind Karlsson, Åse Marie Ommundsen – Utforsking av to evangelietekster gjennom lesning av en utfordrende bibelbildebok. Klasseromsstudie i ungdomsskole og videregående skole
 • Ida Gabrielsen, Marianne Oksbjerg – Læremiddelbruk i litteraturundervis-ningen – en sammenligning av dansk og norsk grunnskolepraksis
 • Magnhild Vollan og Tom Flaten – Ukeprøva – en sentral, men uutforska teksttype i skolen
 • Jack Fägrell – Värdelöst? – Gymnasiearbetets legitimeringar enligt gymnasieskolans centrala dokument

14.30-15.00
Paralleller

 • Jannike Bakke – «Mener læreren Syria på ekte – eller mener hun Syria på lat?» – Elevperspektiv på et skriveoppdrag og et skriveforløp i samfunnsfag på 7. trinn
 • Kirsten Linnea Kruse – Didaktisk potensial og utfordringer i arbeid med stemmebruk og lydkulisse i digitale bildebøker
 • Camilla Magnunsson – Norsklæreres tekstrelaterte spørsmål på ungdomstrinnet: Hva vektlegges av leseprosesser og kunnskap?
 • Elise Seip Tønnessen og Marie Falkesgaard Slot – «Digitale semiotiske praksiser i klasseromspraksis og planverk»
 • Ann-Christin Randahl og Pernilla Andersson Varga – Semantiska vågor i arbetslagets literacysamtal

15.00-15.15
Posterpresentasjoner

 • Anne Marta V. Vadstein: Literacy på barnehagen sine premissar
 • Monica Gjelsten: Korleis skapar barn multimodale tekstar?
 • Solgun Nedreberg: Arbeidsmetodar og tilrettelegging for førsteklasseelevar si skriveopplæring i digitale klasserom
 • Monica Mitchell: Lesemøtet - et reservoar for litterære erfaringer. Didaktiske implikasjoner
 • Anne Bang-Larsen: Vejledningsstrategier og feedback i ungdomsuddannelsernes arbejde med de større tværfaglige skriftlige opgaver
 • Cecilie Weyergang: Hvordan presterer elever på en oppgave som krever kritisk tilnærming til teksten?
 • Spiwe Rønning: Learning to work: Does language proficiency influence immigrant students’ study choices in upper secondary schools in Norway and Sweden?
 • Lina Rebekka Kobberstad: Tilpassa opplæring og tilbakemelding i begynneropplæringa
 • Gunvald Dversnes – Hvor ble samskrivingen av?
 • Christina Aminoff – Högläsning och samtal om berättelser i grundskolans årskurs 1

15.15-16.00
Betjente postere

16.00-17.00
Keynote 2: Anna Slotte – Mer flerspråkigt, mer digitalt, mer uppkopplat – Förändrade förutsättningar för undervisning och lärande i dagens nordiska klassrum

 

Onsdag 8. mai 2019

09.00-09.30
Symposier

 • Gustaf B. Skar, Åsa af Geijerstam, Catharina Nyström Höög, Wenke Mork Rogne, Siv M. Gamlem, Per Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg, Eivor Finset Spilling, Camilla Fitjar, Liv Kristin B. Øvereng, Randi L. Ottesen, Pernille Fiskerstrand, Gudrun Kløve Juul, Birgitte Fondevik, Liv Ingrid Håberg, Marit Wadsten, Arne Johannes Aasen, Lennart Jølle
  Kommentator: Catharina Nyström Höög
  Barns tidiga skrivutveckling
   
 • Maja Michelsen,  Gudrun Kløve Juuhl, Synnøve Lindtner, Dag Skarstein og Gunhild Kvåle
  Barn og unges fritidstekster
   
 • Kristine Kabel,  Kirsten Bjerre, Kathrin Bock, Lene Storgaard Brok, Hanne Møller, Søren Riis, Lilian Rohde
  Praktisering af grammatik-undervisning i dansk (L1), engelsk (L2) og tyskfaget (L3) i 7. –8. Klasse
   
 • Synnøve Matre, Randi Solheim, Hildegunn Otnes, Mari-Ann Igland, Lars Sigfred Evensen
  Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet

09.30-10.00
Symposier forts.

 • Barns tidiga skrivutveckling
 • Barn og unges fritidstekster
 • Praktisering af grammatik-undervisning i dansk (L1), engelsk (L2) og tyskfaget (L3) i 7. –8. Klasse
 • Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet

Paralleller

 • Arne Olav Nygard, Atle Skaftun og Åse Kari Hansen Wagner – Rammer for muntlighet i småskolen

09.00-09.30
Symposier forts.

 • Barns tidiga skrivutveckling
 • Barn og unges fritidstekster
 • Praktisering af grammatik-undervisning i dansk (L1), engelsk (L2) og tyskfaget (L3) i 7. –8. Klasse
 • Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet

Paralleller

 • Anne Håland, Åse Kari Hansen Wagner – Hvordan utnytter norske andreklasse-lærere potensialet som ligger i veileda lesing?

10.00-10.30
Symposier forts.

 • Barns tidiga skrivutveckling
 • Barn og unges fritidstekster
 • Praktisering af grammatik-undervisning i dansk (L1), engelsk (L2) og tyskfaget (L3) i 7. –8. Klasse
 • Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet

Paralleller

 • Toril Frafjord Hoem,  Anne Håland, Erin McTigue – What is the quantity and quality of teachers’ read aloud practices in Norwegian 1st grade classrooms?

10.30-11.00
Symposier forts.

 • Barns tidiga skrivutveckling
 • Barn og unges fritidstekster
 • Praktisering af grammatik-undervisning i dansk (L1), engelsk (L2) og tyskfaget (L3) i 7. –8. Klasse
 • Ulike analytiske blikk på elevtekstar frå Normprosjektet

11.00-11.15

Kaffe

11.15-11.45
Symposium

 • Eva Wennås Brante, Francesco Caviglia, Norbert Erdmann, Elina Hämäläïnen, Carita Kiili, Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Sylvana Sofkova Hashemi, Alex Young Pedersen (65830)
  Kommentator: Natalia Kucirkova 
  Educating for 21st century literacies

Paralleller

 • Jennifer Thomson, Njål Foldnes, Kjersti Lundetræ, Morten Njå, Oddny Judith Solheim, Per Henning Uppstad – Can children’s instructional gameplay activity be used as a diagnostic indicator of reading difficulties?
 • Marit Brekke – Intertekstuelle lesemåtar – ein inngang til arbeid med litteratur i klasserommet
 • Vibeke Christensen – Akademisk skriftlighed i studieordning-er på Humaniora
 • James Jacob Thomson – Signposting in English essays written by British, Norwegian and Swedish upper secondary pupils

11.45-12.15
Symposium forts.

 • Educating for 21st century literacies

Paralleller

 • Bjarte Furnes, Åsa Elwer, Stefan Samuelsson, Richard Olson, Brian Byrne – Investigating the Double-Deficit Hypothesis in more and less Transparent Orthographies: A Longitudinal Study from Preschool to Grade 2
 • Cecilia Rosenbaum – Med den skönlitterära huvudperson-en i blickfånget!
 • Martin Hauberg-Lund Laugesen – Write the lightning: How university students’ writing practices further and hinder their study engagement
 • Britta Larsson Lindberg – At anpassa texten efter mottagare – vad innebär det? Utforskande av skrivundervis-ning i engelska som främande språk, en learning study med oerfarna skribenter i oldrana 14 till 16 år

12.15-12-45
Symposium forts.

 • Educating for 21st century literacies

Paralleller

 • Peter Heller Lüdzen – Unge i skrivevanskeligheder ved selv, hvad der virker
 • Andreas Nord – På väg mot professionell identitet i texter: En studie av blivande socionomers reflektions-skrivande
 • Torunn Skjærstad, Juliet Munden – Young children’s poetry in English language teaching

12.45-13.45
Lunsj

13.45-14.15
Symposium

 • Kjell Lars Berge, Gustaf Skar, Kristin Torjesen Marti, Sindre Dagsland, Trine Gedde-Dahl​
  Kommentator: Jenny Folkeryd
  Hva er skriveferdighetsutvikling, og hvordan utvikler elevers skriveferdigheter seg?

Paralleller

 • Catharina Tjernberg,  Karin Forsling, Carin Roos – Design för skrivflyt och skrivglädje  Fokussamtal med lärare om skriftspråksut-veckling i förskoleklass och lågstadium
 • Gro Ulland – Matematikk og lyrikk –15-åringers samtaler om hva det vil si å lese og forstå et figurdikt og en grubleoppgave
 • Aasfrid Tysvær og Siri Hovda Ottesen – “Denne boken er et supert utgangspunkt for samtaler” – Skjønnlitterære tekstpraksiser med de eldste i barnehagen
 • Pernille Fiskerstrand – Når læreren lærer –- lesson study som kollegial kompetanse-heving

14.15-14.45
Symposium forts.

 • Hva er skriveferdighetsutvikling, og hvordan utvikler elevers skriveferdigheter seg?

Paralleller

 • Ragnhild Næsje, Kristine Høeg Karlsen, Heidi Maria Høeg Remberg – Inn i fortellingen, ut i det kreative
 • Lars August Fodstad, Linn Maria Magerøy-Grande, Arve Svardal – Utforskende litteraturhisto-rie? Litterære samtaler om eldre litteratur på vg2 
 • Gunhild Kvåle – Kartlegging, kos og kontroll. En kritisk analyse av TRAS-skjemaet som multimodal tekst
 • Ingunn Ofte, Hildegunn Otnes – Skrivehand-linger og andre handlinger – design av akademiske skriveoppgaver i lærer-utdanninga

14.45-15.15
Symposium forts.

 • Hva er skriveferdighetsutvikling, og hvordan utvikler elevers skriveferdigheter seg?

Paralleller

 • Daroon Yassin Falk – Form och funktion i skrivundervis-ning under tidiga skolår
 • Aslaug F. Gourvennec, Heidi Höglund, Maritha Johansson, Kristine Kabel og Margrethe Sønneland – Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner
 • Oddny Judith Solheim, Kjersti Lundetræ, Erin McTigue, Knut Schwippert og Per Henning Uppstad – Hvor tidlig oppstår kjønnsforskjeller i lesing? En studie av hvordan gutter og jenters leseferdighet utvikler seg gjennom de to første årene på skolen
 • Sidsel Merethe Skjelten – Modelltekstar som støtte i lærarstudentar si akademiske skriving i norskfaget

15.15-15.45
Symposium forts.

 • Hva er skriveferdighetsutvikling, og hvordan utvikler elevers skriveferdigheter seg?

Paralleller

 • Camilla Fitjar, Guido Nottbusch, Vibeke Rønneberg og Mark Torrance – Hva bidrar til flyt i håndskrift ved skolestart?
 • Annette Svensson og Therése Haglind – Multumodala textuniversum, kreativt lærande och bedømming
 • Hanna Thuresson – Literacy-hendelser i förskolan – bland kroppar, platser och bilder
 • Peter Hobel – Didaktisering og professionali-sering – samarbeide mellem forskere og praktikere om skrivedidaktisk udvikling

15.45-16.00
Kaffe

16.00-17.00
Keynote 3: Atle Skaftun – Tid for muntlighet? Tanker om literacy og tanketeknologier i skolen

--

19.00 -
Konferansemiddag, Spiseriet (Stavanger konserthus)

--

 

Torsdag 9. mai 2019

9.00-9.30
Paralleller

 • Åsa Wengelin, Sanna Kraft, John Rack, Fredrik Thurfjell – Att skriva är silver och tala guld – eller?
 • Olaug Strand, Knut Schwippert – Betydningen av hjemmespråk og læringsfremmende ressurser i hjemmet for tiåringers leseferdigheter
 • Agnete Andersen Bueie og Audhild Norendal – Elevperspektiv på eksamensoppga-ven i norsk skriftlig
 • Nikolaj Elf – Kønsmerkede praktikker i gymnasieelevers skrivning
 • Briten Russdal-Hamre – Overføringsverdi av språklige kommentarer fra lærerstudenters arbeidskrav til eksamen

9.30-10.00
Paralleller

 • Nina Gøttsche – Elevers vanskelige møde med litterære tekster
 • Ann-Katrine Risberg – Kartlägging av läs- och skrivförmåga bland en- och tvåspråkliga elever i årskurs 1
 • Solveig Troelsen – At håndtere flertydighed under præs – om skriveordre og elevbesvarelser i den danske afgangsprøve i skriftlig fremstilling
 • Eva Hultin og Maria Westman – Teachers’ didactic choices in digitalized literacy practices
 • Henrik Balle Nilsen – Inferensdragning på mellemtrinnet

10.00-10.30
Paralleller

 • Margunn Mossige, Linda Refvik, Vibeke Rønneberg og Helle Bundgaard Svendsen – Studier av god praksis for elever med lese- og skrivevansker når det gjelder bruk av lese- og skriveteknologi
 • Pia Vataja – Läsutvecklingen hos enspråkiga och tvåspråkiga finlandssvenska barn i de tidiga skolåren
 • Catharina Nyström Höög – Skolskrivandet i mätsamhallet – Gymnasiesvenska i backspegelen
 • Trygve Kvithyld – Hva kjennetegner elevers skriveprosesser og tekster når læreren benytter en pedagogisk ressurs utarbeidet til “Ungdomstrinn i utvikling”?
 • Pia Visén – Att läsa på ett yrkesprogram på gymnasiet i Sverige

10.30-11.00
Paralleller

 • Randi Karine Bakken, Kari-Anne Bottegaard-Næss og Christopher Lemons – How and to what extent is Reading and Writing Interventions Effective for Students with Intellectual Disabilities? A Systematic Review and Meta-Analysis.
 • Lene Anundsen – Litterære literacyprofiler i norskfagets litteraturundervis-ning for voksne innvandrerelever
 • Yvonne Hallesson – Vad skriver elever på gymnasiet? Om texttyper, skrivehandlinger och emnesspecifikt skrivande
 • Morten Skar,  Anna Eriksen, Jostein Andresen Ryen – Åpne tekstoppgaver i leseprøver – trenger vi dem egentlig?

11.00-11.15
Pause med kaffe

11.15-12.15
Keynote 4: Ellen Krogh – Literacy i et nordisk morsmålsdidaktisk perspektiv

12.15-13.15
Lunsj

13.15-13.45
Symposier

 • Natalia Kucirkova, Trude Hoel, Margrethe Jernes, Anne Mangen, Katrin Schulz-Heidorf, Elisabeth Brekke Stangeland og Marianne Undheim
  Kommentator: Natalia Kucirkova
  Children’s reading on screen: the unique case of digital books
   
 • Marte Blikstad-Balas, Astrid Roe,  Michael Tengberg,  Camilla Gudmunsdatter Magnusson, Ida Lodding Gabrielsen
  Kommentatorer: Kjell Lars Berge og Nikolaj F. Elf
  Hvordan arbeider lærerne i norsk og svensk med tekstforståelse og teksttolking?

Paralleller

 • Anne Bock – Skrivedidaktik og dannelse
 • Kristin Sunde, Bjarte Furnes og Kjersti Lundetræ – Har rask bokstavinnlæring betydning for elevenes leseferdigheter på 2. trinn?

13.45-14.15
Symposier forts.

 • Children’s reading on screen: the unique case of digital books
 • Hvordan arbeider lærerne i norsk og svensk med tekstforståelse og teksttolking?

Paralleller

 • Helen Winzell – Från presentatör till produktionsledare? Strategier i skrivundervisningen under det första året som svensklärare
 • Eli Anne Eiesland – Hvor mange substantiv med trekantform kan du finne? Grammatikk i lærebøker for småtrinnet

14.15-14.45
Symposier forts.

 • Children’s reading on screen: the unique case of digital books
 • Hvordan arbeider lærerne i norsk og svensk med tekstforståelse og teksttolking?

14.45-15.00
Avslutning