MENY

Hovedforedrag 2019

Therese Hopfenbeck:
Internasjonale lesetester og vurdering for læring
Duett eller duell?

Forskere og praktikere er i store trekk enige om verdien av god leseforstålese i framtidas skole. I hvilken grad internasjonale lesestudier kan informere klasseromspraksis, er det desto større uenighet om. Hvilken vurderingskunnskap trenger lærere om slike studier? Kan kunnskap fra internasjonale lesetester brukes i arbeid med vurdering for læring?
I denne presentasjoen vil Therese Hopfenbeck blant annet dele erfaringer fra forskningsprosjektet PIRLS for Teachers, en studie hvor samarbeid med engelske lærere dannet grunnlag for lesetiltak i klasserommet. Spenningsfeltet mellom tester og vurdering for læring vil bli diskutert.

Therese N. Hopfenbeck er Direktør ved Oxford University Centre for Educational Assessment, hvor hun blant annet leder forskningsprosjektet Assessment for Learning in Africa, og Englands deltakelse i PIRLS.