MENY

Hovedforedrag 2019

Ellen Krogh:
Literacy i et nordisk morsmålsdidaktisk perspektiv

I sin forelesning undersøker Ellen Krogh hvordan tekst- og skriftferdigheter har vært etablert og forstått innenfor nordisk morsmålsdidaktikk de siste tiårene, hvordan feltet har utviklet seg, og hvilke perspektiver som nå åpner seg for en morsmålsdidaktisk praksis. Undersøkelsen baserer seg i hovedsak på forskningsprosjekter og publikasjoner fra de siste tiårene, som har gitt et nordisk perspektiv på morsmålsfagene.

Ellen Krogh er professor emeritus ved Syddansk universitet. Hun forsker på danskfagets didaktikk og på skriftlighet i fagene, hovedsakelig i videregående skole. Hun har vært involvert i nordiske forskningssamarbeid om morsmålsdidaktikk, både i forskningsprosjekter og gjennom organisering av nettverk og konferanser.