MENY

Hovedforedrag 2019

Atle Skaftun: 
Tid for muntlighet? Tanker om literacy og tanketeknologier i skolen

I dette foredraget tar Atle Skaftun utgangspunkt i en forståelse av tale og skrift som sentrale tanketeknologier og et helhetlig perspektiv på literacy som tilgang til skriften, tekstmening, og til diskursive fellesskap. Mot dette bakteppet vil han diskutere muntlighetens plass i norsk og nordisk skolepraksis og utdanningsforskning, med blikket rettet mot framtidens skole.

Atle Skaftun er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en rekke artikler og bøker om litteratur og lesing. I  den senere tid har han også arbeidet med digitalisering av skolen og tanketeknologier i videre forstand, og særlig med muntlighetens plass i skolehverdagen.