MENY

Program

Innovasjon og partnerskap i barnehageforskning: Hva har vi lært gjennom tre år med VEBB?

Endringer kan forekomme.

Onsdag 12. februar

10.00 – 10.10: Velkommen v/prosjektledelsen
Anne Mangen og Trude Hoel, Lesesenteret og Margrethe Jernes, Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger

10.10 – 10.30: Åpning av konferansen v/prosjekteier Stavanger kommune
Monica Buvig Stenseth, barnehagesjef

10.30 – 11.00: Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt
Per Melbye, Tommeliten barnehage (mentor) og Trude Hoel, Lesesenteret: 

11.00-11.30: VEBB – det store bildet: funn og implementering 
Anne Mangen, Trude Hoel og Margrethe Jernes

11.30 – 12.15: Lunsj

12.30 - 13.00: The Dancer and the Dance:  Choreographing Theoretical Perspectives on Children's Literature
Margaret Mackey, University of Alberta, Canada
Dette foredraget er på engelsk.
Foredraget strømmes.

13.00 - 13.30: Making Sense of Play and Learning in the Digital Age: A cultural and critical perspective
Christine Stephen, University of Stirling, UK
Dette foredraget er på engelsk. 
Foredraget strømmes.

13.30 – 14.00: Apps, users and producers; challenges concerning text and medium
Elise Seip Tønnesen, Universitetet i Agder
Dette foredraget er på engelsk. 

14.00 – 14-15: Kaffepause
Muligheter for utforskning av vurderingsverktøyet, apper og bøker, publikasjoner, Språkløypeøkt etc. 

14.20 – 14.40: What does the empirical evidence say about the effects of digital books on children’s developmental outcome?
Adriana Bus, VU Amsterdam/FILIORUM

14.40 – 15.00: Veien videre – International collective of children’s digital books
http://www.childrensdigitalbooks.com
Natalia Kucirkova, Læringsmiljøsenteret 

15.00 – 15.30: VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet