MENY

Ph.d.-program i Lesevitenskap

Lesevitenskap er studiet av lesingens og skrivingens rolle i kulturen. Lesevitenskap svarer til den engelske termen literacy, men brukes her med de avgrensninger knyttet til perspektiv og domener som fremkommer nedenfor.