MENY

Ph.d-utdanning ved Lesesenteret

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad.

Utdanningen omfatter:

 • relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium
 • en avhandling basert på selvstendig forskning
 • deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø
 • relevant faglig formidling
 • prøveforelesning og disputas

På disse sidene finner du informasjon om studienes faglige innhold, samt om organisering og administrasjon av ph.d.-utdanningen.

 • Ph.d.-program i Utdanningsvitenskap

  Utdanningsvitenskap er et flerfaglig vitenskapsområde. Området er bredt sammensatt og rommer et spekter av pedagogikk og pedagogiske deldisipliner. I tillegg dekker det også utdanningsforskning som er forankret innenfor det samfunnsvitenskapelige området, bl.a. psykologi og sosiologi, og innenfor humaniora.

 • Ph.d.-program i Lesevitenskap

  Lesevitenskap er studiet av lesingens og skrivingens rolle i kulturen. Lesevitenskap svarer til den engelske termen literacy, men brukes her med de avgrensninger knyttet til perspektiv og domener som fremkommer nedenfor.