MENY

- Stavangerprosjektet viser at et helhetlig samarbeid er viktig

Stavangerprosjektet viser at det er sammenhenger i barns utvikling innen språk, sosial fungering, motorikk og matematikk. – Prosjektet viser oss at fysioterapeuter, ergoterapeuter og PP-tjenesten må samarbeide tettere om barna, er tilbakemeldingen fra fysioterapeuter, ergoterapeuter og PP-tjenesten i Stavanger Kommune.

Gutt leker alene. PPT og fysio- og ergoterapitjenesten mener Stavangerprosjektet viser at de må samarbeide bedre for å hjelpe barn.

Denne uken fikk fysioterapeuter, ergoterapeuter og pedagogisk-psykologisk tjeneste fra Stavanger kommune presentert funnene fra "Risikoprosjektet" i Stavangerprosjektet. Risikoprosjektet omhandler barn i Stavangerprosjektet som også blir utredet for språk eller sosial fungering gjennom fysio- og ergoterapitjenesten eller PPT.

– Vi setter stor pris på å få forskning på disse viktige områdene. Stavangerprosjektet har fantastiske ringvirkninger, som det er viktig at vi drar nytte av. Funnene fra prosjektet viser at det er viktig med et tett samarbeid mellom fysioterapeuter, ergoterapeuter og pp-tjenesten, sa virksomhetsleder Bjørg T. Klokk i PPT i Stavanger kommune etter presentasjonen.

Tydelige sammenhenger
Forskningen fra Stavangerprosjektet viser at det er tydelige sammenhenger mellom faktorer i barns utvikling. Blant annet viser studier fra prosjektet at barn som har utfordringer med sosial fungering, ofte også sliter med språket. Flere av barna som er henvist til PPT for språk eller sosiale vansker, er også henvist til fysio- eller ergoterapi. Prosjektet viser også tydelig sammenheng mellom barns motoriske utvikling og deres forståelse for matematikk.

– For oss som er fysio- og ergoterapeuter er det flott å få understreket hvor viktig motorisk utvikling er for læring og utvikling på alle områder. Funnene fra Stavangerprosjektet inspirerer oss til å jobbe mye tettere sammen med PP-tjenesten, sa avdelingsleder Katrine Reiestad Larsen for fysio- ergoterapi for barn og unge i Stavanger Kommune.

Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver ved Lesesenteret.

Les også:
Språksvake toåringer faller utenfor i lek

Svak motorisk utvikling kan bety svak matematikkutvikling

Stavangerprosjektet får internasjonal oppmerksomhet