MENY

Funn fra Stavangerprosjektet i internasjonalt tidsskrift

To studier fra Stavangerprosjektet er publisert i tidsskriftet European Early Childhood Education Research Journal . - En viktig anerkjennelse av kvaliteten på forskningen vår, sier prosjektleder Elin Reikerås

Jente bygger med duplo Stavangerprosjektet har fulgt over 1000 barn fra barnehagealder til femte klasse. (Illustrasjonsfoto: Getty)

Det er artiklene The impact of language skills and social competence on play behaviour in toddlers av Ph.d-student Elisabeth Brekke Stangeland og Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? av 1.amanuensis Elin Reikerås, professor Thomas Moser og professor Finn Egil Tønnessen som er publisert i dette tidsskriftet.

Viktig anerkjennelse av Stavangerprosjektet

Dette er en viktig anerkjennelse av den vitenskapelige kvaliteten på Stavangerprosjektet, i følge Reikerås.

- Forskningstidsskrift er delt inn i to nivåer. European Early Childhood Education Research Journal er et såkalt "Nivå 2-tidsskrift". Bare 20 prosent av forskningstidsskrift tilhører dette nivået, og de har svært høye krav til kvaliteten på studiene de publiserer, sier hun.

- Å få forskning fra Stavangerprosjektet publisert i dette tidsskriftet, er en viktig anerkjennelse av prosjektet og forskningen, og viser at det vitenskapelige arbeidet som er gjennomført er av høy kvalitet.

Begge artiklene omhandler studier fra Stavangerprosjektet. Stangelands artikkel handler om hvordan språkkompetanse og sosial fungering påvirker leken til 2 år gamle barn. Den andre artikkelen ser på sammenhengen i matematikk og motorikk hos barn.

Tekst: Elisabeth Rongved, kommunikasjonsrådgiver, Lesesenteret

Les også:

Språksvake toåringer faller utenfor i lek 2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og faller derfor utenfor sosialt. Det viser en ny studie fra Stavangerprosjektet.

Svak motorikk hos toåringer kan bety svak matematisk utvikling Toåringer som er svake motorisk har også svake matematikkferdigheter, viser norsk studie. Denne kunnskapen vil gjøre det enklere for barnehagelærere å oppdage at barn kan trenge ekstra hjelp.

Les alle saker fra Stavangerprosjektet