MENY

En milepæl verd å feire

Torsdag 4. oktober inviterte plangruppen ved UiS til en faglig og sosial markering av arbeidet i Stavangerprosjektet så langt.

startet opp i 2007 og er en tverrfaglig studie om barns utvikling fra 2,5 år til 10 år. Alle data fra barnehagetiden er nå innhentet og det er verd å feire. Ansatte ved 87 barnehager i Stavanger har hatt ansvar for datainnsamlingen, og forskerne viste stor takknemlighet for den innsatsen de har lagt ned i arbeidet.

- De barnehageansattes innsats har betydd enormt mye for prosjektet. De har sørget for å hente inn gode og pålitelige data vi kan bruke i forskningen. Vi er utrolig takknemlige for den jobben de har gjort, sier førsteamanuensis Inger Kristine Løge, ved Senter for atferdsforskning.

En fin markering
Barnehageansatte, samarbeidspartnere fra kommunen og ved universitetet, politikere og representanter fra fylkeskommunen hadde funnet veien til Stavanger Forum for å være med på feiringen.

Markeringen ble startet med en bedre lunsj, etterfulgt av et musikalsk innslag av Uppstad og Waade til stor glede for publikum. Førsteamanuensis Inger Krisitne Løge, ved Senter for atferdsforskning, og førsteamanuensis Elin Reikerås, ved Lesesenteret, presenterte så arbeidet med prosjektet og de resultatene man har kommet frem til så langt.

Terje Torkildsen illustrerte så språkets viktighet i sitt humoristiske innslag, før Bente Sjøtun, styrer i Auglend barnehage, og Vibeke Fløysvik, pedagogisk leder i Regnbuen barnehage, delte sine erfaringer med å samle inn data i prosjektet. De trakk blant annet frem at arbeidet har bidratt til kompetanseheving blant de ansatte og at de nå lettere kan følge med på barnas utvikling.

Markeringen ble avsluttet med ett innlegg fra representanter fra kommunen og Universitetet hvor de fortalte om hva Stavangerprosjektet har betydd og betyr, samt at skolene nå er klare til å ta stafettpinnen videre .

Inn i en ny fase
En av grunnene til at man ønsker å følge barnas utvikling over tid er for å kunne identifisere tidlige utviklingsfaktorer som kan fremme eller hemme tilegnelsen av grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. For hva er det som gjør at noen barn lærer å lese, regne og skrive uten problemer, mens andre møter større vanskeligheter?

Prosjektet vil nå følge barna videre inn i skolen, og se nærmere på deres lese-, skrive- og regneutvikling. I barnehagen ble barnas ferdigheter observert, mens i skolen vil kartleggingen skje via de obligatoriske prøvene.


Tekst: Alexandra Halsan