MENY

Avslutningskonferanse for Stavangerprosjektet - det lærende barnet

15.-16. november 2018 arrangerer Stavangerprosjektet avslutningskonferanse. På konferansen vil det bli presentert funn fra Stavangerprosjektet.

Under konferansen vil forskergruppen i prosjektet presentere forskningsresultater fra det store prosjektet, som har fulgt over 1000 barn i Stavanger fra de var 2 1/2 år til de gikk i 5. klasse. Konferansen vil også løfte frem hvilke implikasjoner forskningsfunnene har og kan ha for barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Konferansen går over to dager. Merk at dag 2 arrangeres i samarbeid med Skolemøtet for Rogaland, og at det er egen pris og påmelding for denne dagen (mer informasjon under).

Dag 1: Torsdag 15. november

Konferansens første dag holdes ved Universitetet i Stavanger. Forskningsfunn fra prosjektet vil bli presentert samt erfaringer fra samarbeidet med kommunen. Innholdet denne dagen er særlig aktuelt for barnehage-/skoleeiere, ansatte i PP- tjenesten, Statped, lærerutdannere og forskere.
Her kan du melde deg på dag 1, 15. november.

Dag 2: Fredag 16. november

Andre dag arrangeres i samarbeid med Skolemøtet for Rogaland, og er rettet mot ansatte i barnehage og skole. Påmelding til denne dagen går via Skolemøtet i Rogaland.

Mer informasjon om program, påmelding og pris for dag 2, 16. november, finner du på www.skolemote.no. Her kommer det også program med beskrivelse av presentasjonene fra Stavangerprosjektet.

stavangerprosjektet