MENY

Avslutningskonferanse for Stavangerprosjektet - det lærende barnet

15.-16. november 2018 arrangerer Stavangerprosjektet avslutningskonferanse. På konferansen vil det bli presentert funn fra Stavangerprosjektet.

Under konferansen vil forskergruppen i prosjektet presentere forskningsresultater fra det store prosjektet, som har fulgt over 1000 barn i Stavanger fra de var 2 1/2 år til de gikk i 5. klasse. Konferansen vil også løfte frem hvilke implikasjoner forskningsfunnene har og kan ha for barnehager, skoler og PP-tjenesten.

Torsdag 15. november

Konferansens første dag holdes ved Universitetet i Stavanger. Forskningsfunn fra prosjektet vil bli presentert samt erfaringer fra samarbeidet med kommunen. Innholdet denne dagen er særlig aktuelt for barnehage-/skoleeiere, ansatte i PP- tjenesten, Statped, lærerutdannere og forskere.

Fredag 16. november

Andre dag arrangeres i samarbeid med Skolemøtet for Rogaland, og er rettet mot ansatte i barnehage og skole. Påmelding til denne dagen går via Skolemøtet i Rogaland. Mer informasjon om program, påmelding og pris finner du på nettsiden www.skolemote.no. Her kommer det også program med beskrivelse av presentasjonene fra Stavangerprosjektet.

 

Praktisk informasjon:

Tid: 
15. og 16. november 2018.
Kl. 09.00-16.00 begge dager.

Sted:
Dag 1 (15. november holdes i lokalene til Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger (Professor Olav Hanssens vei 10).
Dag 2 (16. november) holdes i Stavanger Forum.

Pris:
Deltakelse 15. november er gratis. Det vil serveres en enkel lunsj.
Egen pris og påmelding for Skolemøtet for Rogaland.

Påmeldingsfrist:
Påmeldingsfrist for deltakelse 15. november er satt til 15.oktober.

Påmelding:
Påmelding 15. november: Klikk her for å åpne påmeldinsskjema.
Påmelding 16. november: Gjøres hos www.skolemote.no

Program:
Detaljert program blir lagt ut ultimo oktober 2018.

stavangerprosjektet