MENY

Andre utrop - Skriv! Les! 2019

Andre utrop til Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy , 7.-9. mai 2019 ved Universitetet i Stavanger.

Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy har som mål å vise fram den nyeste nordiske forskningen innen lesing, skriving og literacy. Konferansen er blitt et viktig møtested for nordiske forskere.

Skrivesenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger står sammen bak konferansen, som i 2019 arrangeres for femte gang.

Andre utrop

Klikk her for å komme til portalen for innsending av abstrakt.

Tema for Skriv! Les! 2019 er «Literacy i nordiske klasserom og skriftsamfunn».

De nordiske landene har mange fellesnevnere som gjør det mer naturlig å se til hverandre enn til kontinentet, USA og England for å vinne kunnskap om lesing og skriving i skole og samfunn. Fellesnevnere kan hevdes å være: mindre klassedelte samfunn, stor oppslutning om den offentlige skolen, historisk verdsetting av literacy/lesing og skriving, og motstand mot formell instruksjon i barnehagen.

Hovedforedragene vil på ulike vis behandle konferansetemaet. Hovedforedragsholdere for Skriv! Les! 2019 er:

På dette grunnlaget ønsker Skriv! Les! 2019 særlig velkommen bidrag med sammenlikninger mellom nordiske land når det gjelder literacy/lesing og skriving – i og utenfor skolen. På konferansen ønsker vi å presentere ny nordisk forsking på lesing, skriving og literacy. Utover konferansens tema ønsker vi også bidrag på områder som belyser lesing, skriving og literacy med utgangspunkt i ulike perspektiver:

 • grunnleggende ferdigheter i fag
 • i ulike domene som skole og samfunnsliv
 • vurdering og kartlegging
 • andrespråksundervisning
 • vansker med lesing og skriving
 • i et livsløpsperspektiv,
 • samtale om tekster
 • multimodale tekster
 • lese og skrivedidaktikk
 • lesing og skriving utenfor skolen
 • multiple tekster
 • tidlig innsats
 • critical literacy

Presentasjonsformater

Konferansen legger opp til tre ulike presentasjonsformater:

 1. Paper-presentasjoner: 20 min presentasjon + 10 min diskusjon.
   
 2. Poster-sesjon: I poster-sesjonen får du presentere prosjektet ditt på en poster, og kan få nyttige innspill fra erfarne forskere. Alle som har fått godkjent poster-presentasjon vil også få gi en kort (2-3 minutters) forhånds-omtale av sin poster i en av plenumssesjonene, slik at konferansedeltagerne er orientert om alle posterne.

  Alle godkjente postere deltar i kåringen av «beste poster», og vinneren kunngjøres på konferansens siste dag.
   
 3. Symposium: 4-6 presentasjoner innenfor et felles tema med diskusjon og opponent/kommentator til slutt (120 min). Etablerte forskere blir oppfordret til å ta initiativ til symposium. Det innebærer å sette sammen flere presentasjoner omkring et felles tema, ta imot abstrakt fra deltakerne i symposiet og laste disse opp samlet på konferanseserveren. Ved innsending; Det er en grense på 500 ord i portalen. Legger inn et abstrakt som omtaler symposiet som helhet i portalen. Abstraktene til alle innleggene i symposiet legges i et vedlegg.

Klikk her for å komme til portalen for innsending av abstrakt.

Frist for innsending er 15. november 2018.

Presentasjonsspråk er skandinavisk eller engelsk.

Abstraktet skal inneholde maksimum 350 - 500 ord og skal ha følgende oppsett:

1) Tittel

2) Forfatter(e)

3) Forskningsemne

4) Teoretisk rammeverk

5) Metodologi/forskingsdesign

6) Forventa konklusjoner/funn

7) Relevans for forskingsfeltet

Tilbakemelding på innsendte abstrakt gis innen 31. desember 2018.

Påmelding til konferansen

Påmelding til konferansen åpner 15. desember 2018.
Frist for påmelding 15. mars 2019.

Nordic Journal of Literacy Research

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformaet i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research (NJLR).

NJLR springer ut fra behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og det vil bli gitt ut et temanummer fra konferansen, med rom for inntil 10 artikler. 

For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan arrangørene søkes om at avgiften blir dekket. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.

Frist for innsending av artikler til temanummeret er 1. november 2019.