MENY

Skriv! Les! 2019

Vi ønsker velkommen til Skriv! Les! Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving, og literacy , 7.-9. mai 2019 ved Universitetet i Stavanger.

Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy har som mål å vise fram den nyeste nordiske forskningen innen lesing, skriving og literacy. Konferansen er blitt et viktig møtested for nordiske forskere.

Skrivesenteret ved NTNU i Trondheim og Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger står sammen bak konferansen, som i 2019 arrangeres for femte gang.

Tema for Skriv! Les! 2019 er «Literacy i nordiske klasserom og skriftsamfunn».

De nordiske landene har mange fellesnevnere som gjør det mer naturlig å se til hverandre enn til kontinentet, USA og England for å vinne kunnskap om lesing og skriving i skole og samfunn. Fellesnevnere kan hevdes å være: mindre klassedelte samfunn, stor oppslutning om den offentlige skolen, historisk verdsetting av literacy/lesing og skriving, og motstand mot formell instruksjon i barnehagen.

Hovedforedragene vil på ulike vis behandle konferansetemaet. Hovedforedragsholdere for Skriv! Les! 2019 er:

Påmelding til konferansen

Frist for påmelding var 15. mars 2019.

Nordic Journal of Literacy Research

Som arrangører vil Lesesenteret og Skrivesenteret oppfordre til å publisere konferansebidrag som er bearbeidet til artikkelformaet i tidsskriftet Nordic Journal of Literacy Research (NJLR).

NJLR springer ut fra behovet for en publiseringskanal for de forskningsinteressene som møtes på Skriv! Les!, og det vil bli gitt ut artikler fra konferansen.

For aksepterte artikler hvor bidragsyter ikke får publiseringsavgiften dekket av egen institusjons publiseringsfond eller av eksternt initierte forskningsprosjekt, kan arrangørene søkes om at avgiften blir dekket. Om du søker å få dekket publiseringsavgiften, må dette nevnes i følgebrevet til redaksjonen.

Søknad om publiseringsstøtte vedlegges artikkelmanuskript til fagfellevurdering innen 1. desember 2019.